Spørgsmål og svar – BioLet Muldtoilet

Hvordan virker et BioLet muldtoilet?

Processen i et BioLet muldtoilet fungerer efter samme princip som i en almindelig have-kompost. Dine såkaldte efterladenskaber omdannes ved hjælp af det næringsrige muld med biokul der tilsættes muldtoilettet.

Omdannelsen sker gradvist ved hjælp af mikroorganismer. Ledeplader og kanaler indbygget i muldtoilettet sørger for den helt rigtige luftgennemstrømning så processen optimeres bedst muligt og slutresultatet bliver en ren og sikker kompost.

Den omdannede kompost fjernes ganske enkelt via en stor låge på forsiden af dit toilet. Et BioLet muldtoilet skal tømmes en til to gange om året hvis behov og kapaciteten på toilettet er afstemt.

Hvilken model passer til mine behov?

For at vælge den rigtige størrelse på dit BioLet muldtoilet, skal du kende dit behov. Jo større behov, jo større kapacitet er krævet. Find din nødvendige størrelse og model i tabellen.:

Spørgsmål og svar - BioLet Muldtoilet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor ofte skal man tømme?

Hvis muldtoilettet bruges gennem en hel sæson til fritidsbrug, så skal det tømmes 1-2 gange. 

Lugter det?

Nej, det lugter ikke! Med korrekt installation af toilet og ventilationsrør er der ingen lugtgener, læs derfor installationsmanualen grundigt inden installation.

Hvad er det vigtigste ved installationen?

Det vigtigste er at følge installationsmanualen da installationen påvirker kapaciteten af dit BioLet. Temperaturen i rummet skal helst være over 18 grader C. Er temperaturen under 18 grader C når toilettet skal anvendes, anbefaler vi en model med ekstra varmelegeme eller at man installerer en radioter i rummet. Jo koldere luft, jo sværere betingelser er der for komposteringen og kapaciteten reduceres. Rør installation gennem loft eller væg er ligeledes vigtigt for optimal fordampning af væsken. Mange og skarpe bøjninger kan påvirke fordampningen, følg installationsmanualen. Rør uden for rummet skal isoleres, da kold luft kan bremse fordampningen og påvirke kapaciteten. For at sikre at toilettet er lugtfrit skal det sikres at toilettet har nok friskluft til rådighed, dette sikres ved at der er et friskluftventil på min. 100 mm i ydervæggen. 

Hvad er tilstrækkelig vedligeholdelse ?

Det er vigtigt at man løbende holder øje med konsistensen på komposten, den skal ikke være for tør eller for fugtig. Vi anbefaler derfor at man tjekker komposten jævnligt (2-3 gange ugentligt) for at sikre at komposten har den rigtige konsistens, og derved forebygger eventuelt skade på sikringsstiften. Se mere herom i den danske manual som kan hentes under punktet “manualer” på forsiden.

Hvorfor skal toilettet “stoppes” når det ikke anvendes i en længere periode?

For at holde på fugtigheden. Anvendes toilettet ikke i en længere periode, så sluk for det og sæt indsatsen i åbningen. Det er bedst for mulden og det sparer energi. Ved opstart da tjek konsistensen, er komposten for tør tilsæt noget vand og sørg for at bruge kompostriven til at “bryde”, adskille indholdet.

Hvor meget luft behøver toilettet?

Luftmængden der skal bruges er kun 20-25 kubikmeter i timen, men det er stadig vigtigt at have at installeret en friskluftventil i rummet på min. 100 mm. Der må ikke være installeret anden udluftning fra rummet. Er der brusebad i samme rum så sørg for ikke at installere en anden ventilator, lad BioLetten sørge for at suge luften ud fra rummet. 

Skal ventilationsrøret op gennem loftet eller ud gennem væggen?

Så længe man opfylder installationsmanualen, kan begge alternativer anvendes. At gå lodret op gennem loftet indebærer dog store fordele ud fra ventilationssynspunkt, da der er mindre luftmodstand pga. færre bøjninger.

Kan det lugte udendørs?

Ja, det kan forekomme, men hvis du får ventilationsrøret over tagrykken på huset (for at undgå læ), så skulle du ikke opleve nogen lugtgener under normale vejrforhold.

Behøver jeg specielt toiletpapir?

Nej, du kan anvende dit ynglings toiletpapir.

Kan toilettet stå koldt?

Ja, hvis toilettet ikke skal anvendes, er frost ingen problem. 

Skal der anvendes kemikalier?

Nej, det skal ikke anvendes nogen form for kemikalier. Processen er fuldstændig naturlig, og enhver form for brug af kemikalier vil skade processen og komposteringen.

Kan man installere BioLet selv?

Ja det kan man. Har du strøm (230V) kan du klare resten af installationen selv. Tænk på at følge installationsmanualen punkt for punkt. 

  • Spørgsmål og svar - BioLet Muldtoilet