Tilbehør

Der skal anvendes 0,5 liter special muld eller kompoststrøelse per person i ugen til både BioLet, Separera og Kekkilä toiletterne. 

Special mulden / kompoststrø indeholder alle de nødvendige mikroorganismer og sikrer derved den optimale omdannelse til muldjord.

Insektgift kan bruges til forebyggelse eller som behandling mod allerede eksisterende larver og æg inde i komposten.