Separationstoilet

Separations tør toiletter adskiller væske og fast affald for sig og urinen føres til afløb eller en urinbeholder. Ens for alle toiletterne er, at ved korrekt installation er der minimale lugtgener. Af modellernes overskrift fremgår om de kræver tilslutning til elnettet.